CZ ENG

Development and research

LaserTherm develops and subsequently manufactures and puts into operation its own new technologies, its own unique process of laser head solutions, its own robotic guidance system and other unique systems and products. Such a comprehensive development focus can be achieved thanks to cooperation with academic institutions, e. g. in cooperation with the Academy of Sciences, with CTU in Prague, with UWB in Pilsen and others. LaserTherm, together with these institutions, has successfully applied for subsidies from the Ministry of Industry and Trade, TAČR, etc., thanks to which it is possible to significantly increase the company's know-how in terms of technology and knowledge.

Zahájení řešení V&V projektů v Programu TAČR-TREND „Technologičtí lídři“

1) Vývoj technologie laserového navařování speciálních antikorozních kompozitních systémů na bázi neželezných a přírodních anorganických materiálů na vnitřní stěny trubek pro aplikaci v energetickém a chemickém průmyslu

Projekt se bude zabývat vývojem technologie navařování neželezných kovů a kompozitních systémů s plnivem z přírodních anorganických materiálů.

Motivací projektu je vývoj nové robustní technologie za účelem zvýšení korozní odolnosti a životnosti klíčových komponent v energetickém a chemickém průmyslu. Jedním z hlavních výsledků projektu bude prototyp procesní laserové hlavice pro vytváření návarů a vrstev na vnitřní stěny trubek o průměru v řádech desítek milimetrů a délkách jednotek metrů. Dalším nestandardním specifikem bude využití vysokovýkonných laserů s vlnovou délku do 550 nm, která bude zajišťovat maximální efektivitu procesu při navařování materiálových systémů na bázi mědi.

Z komerčního hlediska patří mezi hlavní cíle realizace robotického pracoviště pro využití ve výrobních zakázkách, případně i jako možné dodání k zákazníkovi na klíč.

Spoluřešitelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni.

Laserové navařování kovů

2) Vývoj nových metod svařování heterogenních spojů na bázi ocelí, Al- slitin a Ni-slitin.

Společnost LaserTherm chce navázat na úspěšné procesy implementace moderních laserových technologií a využít tyto zkušenosti a reference i při uplatňování nově vyvíjených metod vytváření heterogenních svárových spojů metodou laserového nebo frikčního svařování doplněnou o laserové čištění před-svárové linie.

Heterogenní svarové spoje, které jsou nutné vytvářet v energickém průmyslu, kolejovém průmyslu, leteckém průmyslu a chemicko-potravinářském představují geometrickou a strukturální (metalurgickou) diskontinuitu. Geometrická diskontinuita je mnohdy způsobována výrobními nepřesnostmi a defekty. Metalurgická diskontinuita je často způsobena spojením mezi feritickou ocelí a austenitickou ocelí, nebo mezi austenitickou ocelí a Al-slitinou, nebo mezi austenitickou ocelí a Ni-slitinou nebo mezi různými Al-slitinami.

Heterogenní svarové spoje svými vlastnostmi výrazně redukují životnost systémů a zařízení, do kterých jsou implementovány, jejich výskyt a využití však často z fyzikálních či mechanických důvodů eliminovat nelze. Jedná se o jedny z nejkritičtějších částí různých systémů, konstrukcí a komponent, kterým je na celém světě věnována mimořádná pozornost.

Laserové svařovací pracoviště s robotem a polohovadly FANUC

Laserové procesní hlavy

V rámci zvyšování stávající optické kvality našich hlavic a ve snaze vytvořit vysoce sofistikované a unikátní řešení optické konfigurace jsme se za tímto účelem rozhodli na pokraji roku 2015 navázat spolupráci s výzkumnou organizací TOPTEC spadající pod Akademii věd, která se podílí na výzkumu a vývoji optických komponent pro nejnáročnější vědecko-technické aplikace. Věříme, že tato spolupráce přinese významné obohacení našeho stávajícího řešení a bude mít v konečné fázi příznivý dopad jak na kvalitu a funkčnost výsledných produktů, tak i jejich cenu.

Laserová svařovací hlava

Naváděcí systémy

Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na přesnost laserového svařování vyvinula firma LaserTherm ve spolupráci s ZČU v Plzni vlastní systém automatického navádění robota resp. skenovací hlavy na svarovou spáru. Systém pro automatizované navádění robota využívá laserového profilometru pro vyhledání spáry a algoritmu pro rychlé přizpůsobení trajektorie robota resp. polohy paprsku skenovací hlavy. Systém dokáže eliminovat nepřesnosti v poloze svařence způsobené přípravkem nebo deformacemi při svařování. Je primárně určen pro aplikace laserového/konvenčního svařování, je však možné jeho využitelnost rozšířit o další robotizované technologie jako je například laserové kalení nebo navařování.

Naváděcí systémy

Laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu

Ve spolupráci s firmou Kovosvit MAS a ČVUT v Praze vyvíjíme laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu. Jedná se o vývoj řídícího a CAD systému a dále o mechanickou modifikaci CNC stroje sestávající ze zakomponování laserového zdroje s laserovou procesní optikou. Díky tomuto systému budeme schopni zákazníkům nabídnout výrobu unikátních dílů, které konvenčními metodami nelze vyrobit.

Laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Ve spolupráci se ZČU v Plzni vyvíjíme technologii pro inteligentní plánování pohybu robotů. Tato technologie poskytne alternativní intuitivní řešení pro programování průmyslových robotů a umožní tak programování nejen specialistům v odvětví robotických systémů, ale i stávajícím zaměstnancům našich zákazníků. Tato technologie by měla výrazně ulehčit přechod k robotizaci technologických provozů středních a malých firem, zkrátit čas a náklady na programování robotů (nejen) specialisty (integrátory) a umožnit dostupný transfer dlouhodobých zkušeností specialistů na technologické procesy do robotizovaných provozů.

Laserová technologie pro navařování náběžných hran lopatek

Ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power vyvíjíme a uvádíme do praxe laserovou technologii navařování náběžných hran lopatek pro turbíny. Jedná se o unikátní technologii zlepšující vlastnosti jako je například účinnost a odolnost lopatek a tím dochází i k úspoře finančních prostředků zákazníka.