LaserTherm
Lasery pro průmyslové
technologie
CZ|EN
Laserové kalení

Laserové kalení

Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení

Laserové kalení

On-line řízení procesní teploty

Laserové kalení

Laserové kalení

Vysoká reprodukovatelnost
pro sériovou výrobu

Laserové kalení

Laserové kalení

Zpracování pouze v požadovaných lokalitách

Laserové svařování

Laserové svařování

Malé tepelné namáhání svařované součásti

Laserové svařování

Laserové svařování

Hladký, symetrický svárový
spoj bez porozit

Laserové svařování

Laserové svařování

Vysoká procesní stabilita a rychlost

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
ve špatně dostupných místech

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
svárů i tepelně zpracovaných částí

Laserové systémy

Laserové systémy

Návrhy technologických postupů a optimalizace procesních parametrů

Laserové systémy

Laserové systémy

Dodávky a integrace
laserových systémů na míru

Laserové navařování

Laserové navařováníPři laserovém navařování povlaků dochází k natavení nejenom navařovaného materiálu (v podobě prášku), ale také základního materiálu (povlakované součásti). Dochází tak k vytvoření difuzního přechodu mezi povlakem a základním materiálem. Na rozdíl od konvenčních povlakovacích metod (např. HVOF, plazmové povlakování) tak dochází ke vzniku metalurgické vazby, která má obecně za následek velmi dobrou kohezi i adhezi mezi povlakem a povlakovanou součástí.

Laserové navařování mimo jiné přináší možnost oprav strojních součástí. V prvním kroku je na opravovanou součást navařen chybějící materiál, ten může být shodný s materiálem součásti nebo pro ochranu vysoce exponovaných míst součásti je možno volit ze širokého spektra materiálů (keramické, kovové, kompozitní), které mohou výrazně prodloužit životnost celé součásti. V druhém kroku je navařený materiál obroben a obroušen do požadovaného tvaru. Robotizovaný laserový systém je vhodný k navařování součástí složitých tvarů rozsáhlé plochy.

Výhody laserového navařování

 • Nízká porozita návarů a povlaků
 • Nízké tepelné ovlivnění povlakované součásti
 • Široká škála materiálů
  • keramické – karbidy, boridy, nitridy přechodových kovů
  • kovové – Cr-Ni slitiny, nástrojové oceli, slitiny na bázi Ti, Zr, Co, Fe a další
  • Laserové navařováníkompozity – TiC/C, SiC/C, ZrO2/Ni

Laserové navařování je vhodné pro:

 • Opravy licích a lisovacích forem, ozubených kol, hřebenů…
 • K ochraně vysoce namáhaných dílů nebo jejich částí
 • Prodloužení životnosti součásti
 • Přípravu vysoce kvalitních vrstev se širokým spektrem materiálových vlastností: vysoká tvrdost, odolnost proti otěru, vysokoteplotní a chemická stabilita a další.

Kromě laserového navařování nabízíme také další služby v oblasti laserových technologií:
laserové svařování, laserové kalení, návrh zařízení a měření tvrdosti kovů.

Kontakt

LaserTherm spol. s r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

Telefon: +420 373 700 270
Fax: +420 373 700 273
E-mail: info@lasertherm.cz

Kontaktní formulář

Kontakt LaserTherm