LaserTherm
Lasery pro průmyslové
technologie
CZ|EN
Laserové kalení

Laserové kalení

Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení

Laserové kalení

On-line řízení procesní teploty

Laserové kalení

Laserové kalení

Vysoká reprodukovatelnost
pro sériovou výrobu

Laserové kalení

Laserové kalení

Zpracování pouze v požadovaných lokalitách

Laserové svařování

Laserové svařování

Malé tepelné namáhání svařované součásti

Laserové svařování

Laserové svařování

Hladký, symetrický svárový
spoj bez porozit

Laserové svařování

Laserové svařování

Vysoká procesní stabilita a rychlost

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
ve špatně dostupných místech

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
svárů i tepelně zpracovaných částí

Laserové systémy

Laserové systémy

Návrhy technologických postupů a optimalizace procesních parametrů

Laserové systémy

Laserové systémy

Dodávky a integrace
laserových systémů na míru

Měření tvrdosti

Ultrazvuková metoda (UCI)

Obdobně jako u standardních metod měření tvrdosti podle Vickerse nebo Brinella, velikost vpichu způsobeného v měřeném materiálu indentorem s danou zátěží odpovídá tvrdosti dle metody UCI. Avšak, hodnota tvrdosti není určena z velikostí úhlopříček vpichu, ale je určena elektronicky plocha vpichu měřením ultrazvukové frekvence. UCI sonda se skládá z Vickersova diamantového hrotu připojeného na konec kovové tyčinky. Tyčinka je rozkmitána piezoelektrickým měniči do podélného kmitání o frekvenci přibližně 70 kHz.

Testovaný materiál, který přijde do styku s diamantovým hrotem způsobuje změnu frekvence kmitů. Změna frekvence je úměrná hloubce vniku diamantu a tedy i tvrdosti měřeného matriálu. Největší změna frekvence a největší vpich nastane u nejměkčího materiálu.

Změna frekvence závisí rovněž na modulu pružnosti materiálu, proto musí být při praktickém použití metody UCI vzat modul pružnosti v úvahu. Přístroj musí být kalibrován, pokud určujeme tvrdost materiálů s různými moduly pružnosti. Po kalibraci přístroje, může být UCI tvrdoměr použit pro měření všech materiálů o stejném modulu pružnosti. Moderní přístroje je možné kalibrovat rychle a přesně přímo na pracovišti.

Ultrazvuková metoda měření tvrdosti je vhodná pro:

  • Malé odlitky
  • Zkoušení svarů
  • Běžné obráběné součásti
  • Měření v drážkách a ve vývrtech
  • Měření zubů ozubených kol
  • Měření lopatek, plechů, trubek
  • Finálně obrobené časti
  • Tepelně zpracované části
  • Povlaky a vrstvy
  • Měření ve špatně dostupných místech

Kromě měření tvrdosti kovů nabízíme také další služby v oblasti laserových technologií:
laserové svařování, laserové kalení, laserové navařovánínávrh zařízení.

Kontakt

LaserTherm spol. s r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

Telefon: +420 373 700 270
Fax: +420 373 700 273
E-mail: info@lasertherm.cz

Kontaktní formulář

Kontakt LaserTherm