CZ ENG

testovací stránka

Způsoby navařování materiálu

 • Navařování materiálu kontinuálním laserem od 1 kW
 • Navařování materiálu pulsním laserem 70 - 300W
 • Navařování materiálu technologií MIG/MAG (CO2) a nebo TIG
 • Navařování plamenem.
 • Navařování plasmou.

Navařování materiálu kontinuálním laserem

Společnost LaserTherm ve spolupráci s ZČU vyvinula systém generování 7D trajektorie pro technologii laserového navařování funkčních povrchů. Tento systém se dá také aplikovat na laserové svařování kovů anebo kalení laserem. Kognitivní systém byl vyvinut za účelem zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit stávající ruční programování robota pro ty technologie, které je problematické programovat zejména v úlohách se složitějšími trajektoriemi pro laserovou hlavu. Dalším podnětem vývoje bylo zpracování složitých dílů s různou rozměrovou tolerancí anebo zpracování dílů s absencí 3D dat.

Aktuálně nasazujeme kognitivní systémy ve středisku zakázkových služeb například na laserové navařování turbínových lopatek anebo laserové svařování dlouhých šestihranných nerezových trubek. Systémy navádění na spáru byly instalovány do jednoúčelových strojů pro řízení trajektorie laserového svařování nerezové ocele atmosférických nádob a nebo tenkostěnných materiálů.

Identifikace tvaru kognitivním modulem

Laserové navařování s naváděcím systémem

 • Kombinace laserového skeneru, procesní hlavice a speciálního softwaru
 • Určeno pro zpracovávání tvarově složitých součástí
 • Využitelné jak pro konvenční svařování tak i pro laserové technologie kalení, navařování, svařování a 3D řezání
 • Lze integrovat i s libovolným stávajícím robotickým systémem

Princip funkce

 • Naskenování tvarově složité součásti
 • Vektorizace naskenovaného mračna bodů
 • Generování 3D modelu
 • Vyznačení požadované trajektorie
 • Generování programu pro pohyb robota po požadované trajektorii
Laserové navařování turbínových lopatek

Laserové svařování s automatckým modulem navádění na spáru

Princip funkce

 • Laserový svařovací systém automaticky vyhledává spáry a aktivně navádí svazek na spáru
 • Určeno pro svařování materiálů tloušťky 0,05-10 mm
 • Max. výchylka spáry: ±10 mm
 • Max. rychlost svařování: 20 m/min
 • Změřená přesnost navádění: ± 0,02 mm
 • Vhodné pro vláknové laserové zdroje do výkonu 5 kW
 • Komplexní řešení pro náhradu konvenčního svařování
 • Funkce výkmitu laserového svazku (Wobble)
 • Možnost doplnění řízeného podávání přídavného materiálu dle vlastností spáry
Navadění laserového paprsku na spáru

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.


Systémy s vychylováním svazku

klíčové komponenty

Princip funkce

Navadění laserového paprsku na spáru

Robotické aplikace

Princip funkce

Identifikace tvaru kognitivním modulem