CZ ENG

Laserové navařování

Precizní metoda pro vytváření funkčních povlaků na strojních součástech zvyšující jejich životnost a funkčnost. Dle požadavků lze vytvářet povlaky s metalurgickou vazbou k základnímu materiálu odolné proti otěru, oxidaci, korozi, zlepšující frikční vlastnosti a pro aplikaci za vysokých teplot až 1 000 °C. Metoda je vhodná pro výrobu, renovaci a opravu hřídelí, vřeten, přírub, čepů, šneků, protahovacích trnů, turbinových lopatek, funkčních ploch forem a nástrojů.

Výhody laserového navařování

  • Návar s metalurgickou vazbou na základní materiál
  • Nízké vnesené teplo do navařovaných součástí
  • Výborná adheze a koheze povlaku bez porozit
  • Možnost navařování v libovolných tloušťkách a 3D tvarech
  • Vysoká efektivita a reprodukovatelnost
Laserové navařování stelitu robotem FANUC