CZ ENG

Vývoj a výzkum

LaserTherm vyvíjí a následně vyrábí a uvádí do provozu vlastní nové technologie, vlastní unikátní řešení procesních laserových hlavic, vlastní systém robotického navádění a další unikátní systémy a výrobky. Takto komplexního zaměření vývoje je možno docílit díky spolupráci s akademickými pracovišti, např. ve spolupráci s Akademií věd, s ČVUT v Praze, s ZČU v Plzni a dalšími. Zároveň LaserTherm společně s těmito institucemi již několikrát úspěšně zažádal o poskytnutí dotačních prostředků ministerstvo průmyslu a obchodu, TAČR ad., díky čemuž je možné si takto významně technologicky a znalostně zvyšovat know-how firmy.

Laserové procesní hlavy

V rámci zvyšování stávající optické kvality našich hlavic a ve snaze vytvořit vysoce sofistikované a unikátní řešení optické konfigurace jsme se za tímto účelem rozhodli na pokraji roku 2015 navázat spolupráci s výzkumnou organizací TOPTEC spadající pod Akademii věd, která se podílí na výzkumu a vývoji optických komponent pro nejnáročnější vědecko-technické aplikace. Věříme, že tato spolupráce přinese významné obohacení našeho stávajícího řešení a bude mít v konečné fázi příznivý dopad jak na kvalitu a funkčnost výsledných produktů, tak i jejich cenu.

Laserová svařovací hlava

Naváděcí systémy

Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na přesnost laserového svařování vyvinula firma LaserTherm ve spolupráci s ZČU v Plzni vlastní systém automatického navádění robota resp. skenovací hlavy na svarovou spáru. Systém pro automatizované navádění robota využívá laserového profilometru pro vyhledání spáry a algoritmu pro rychlé přizpůsobení trajektorie robota resp. polohy paprsku skenovací hlavy. Systém dokáže eliminovat nepřesnosti v poloze svařence způsobené přípravkem nebo deformacemi při svařování. Je primárně určen pro aplikace laserového/konvenčního svařování, je však možné jeho využitelnost rozšířit o další robotizované technologie jako je například laserové kalení nebo navařování.

Naváděcí systémy

Laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu

Ve spolupráci s firmou Kovosvit MAS a ČVUT v Praze vyvíjíme laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu. Jedná se o vývoj řídícího a CAD systému a dále o mechanickou modifikaci CNC stroje sestávající ze zakomponování laserového zdroje s laserovou procesní optikou. Díky tomuto systému budeme schopni zákazníkům nabídnout výrobu unikátních dílů, které konvenčními metodami nelze vyrobit.

Laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Ve spolupráci se ZČU v Plzni vyvíjíme technologii pro inteligentní plánování pohybu robotů. Tato technologie poskytne alternativní intuitivní řešení pro programování průmyslových robotů a umožní tak programování nejen specialistům v odvětví robotických systémů, ale i stávajícím zaměstnancům našich zákazníků. Tato technologie by měla výrazně ulehčit přechod k robotizaci technologických provozů středních a malých firem, zkrátit čas a náklady na programování robotů (nejen) specialisty (integrátory) a umožnit dostupný transfer dlouhodobých zkušeností specialistů na technologické procesy do robotizovaných provozů.

Laserová technologie pro navařování náběžných hran lopatek

Ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power vyvíjíme a uvádíme do praxe laserovou technologii navařování náběžných hran lopatek pro turbíny. Jedná se o unikátní technologii zlepšující vlastnosti jako je například účinnost a odolnost lopatek a tím dochází i k úspoře finančních prostředků zákazníka.