LaserTherm
Lasery pro průmyslové
technologie
CZ|EN
Laserové kalení

Laserové kalení

Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení

Laserové kalení

On-line řízení procesní teploty

Laserové kalení

Laserové kalení

Vysoká reprodukovatelnost
pro sériovou výrobu

Laserové kalení

Laserové kalení

Zpracování pouze v požadovaných lokalitách

Laserové svařování

Laserové svařování

Malé tepelné namáhání svařované součásti

Laserové svařování

Laserové svařování

Hladký, symetrický svárový
spoj bez porozit

Laserové svařování

Laserové svařování

Vysoká procesní stabilita a rychlost

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
ve špatně dostupných místech

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
svárů i tepelně zpracovaných částí

Laserové systémy

Laserové systémy

Návrhy technologických postupů a optimalizace procesních parametrů

Laserové systémy

Laserové systémy

Dodávky a integrace
laserových systémů na míru

Projekty

Optimalizace procesů laserového kalení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009783

Předmětem projektu je zpracování studie ''Optimalizace procesů laserového kalení''. Optimalizace bude realizována pomocí FEM modelu, kterým budou sledovány závislosti parametrů procesu laserového kalení pro konkrétní geometrii lopatky. Změnou parametrů bude dosaženo optimalizace procesu. Dosažené výsledky budou naší společnosti LaserTherm spol. s r.o. sloužit k optimalizaci procesu laserového kalení náběžných hran lopatek parních turbín a omezení vlivu lidského faktoru na proces. Nyní budeme schopni výrazně zrychlit a zjednodušit nastavení procesních parametrů laserového kalení pro různé typy lopatek.

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Optimalizace procesů laserového kalení byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I.

 

 

Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010553

Předmětem projektu je vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování. Služba dodaná poskytovatelem bude zahrnovat vývoj tříosého polohovadla pro robotické svařování, simulace metodou konečných prvků pro ověření dimenzování nosných prvků navrhované konstrukce polohovadla a zpracování kompletní výkresové dokumentace. V rámci projektu jsou realizovány konstrukční a výpočetní práce pomocí 3D sw Siemens NX potřebného k dosažení hlavního cíle projektu - vývoji tříosého polohovadla pro robotické svařování. Bude vytvořena výkresová dokumentace jednotlivých konstrukčních uzlů.

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I.

 

LaserTherm_projekty_inovační_.pdf (dokument Adobe PDF)LaserTherm_projekty_inovační_.pdf 89.9 KB

 

 

Kontakt

LaserTherm spol. s r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

Telefon: +420 373 700 270
Fax: +420 373 700 273
E-mail: info@lasertherm.cz

Kontaktní formulář

Kontakt LaserTherm