LaserTherm
Lasery pro průmyslové
technologie
CZ|EN
Laserové kalení

Laserové kalení

Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení

Laserové kalení

On-line řízení procesní teploty

Laserové kalení

Laserové kalení

Vysoká reprodukovatelnost
pro sériovou výrobu

Laserové kalení

Laserové kalení

Zpracování pouze v požadovaných lokalitách

Laserové svařování

Laserové svařování

Malé tepelné namáhání svařované součásti

Laserové svařování

Laserové svařování

Hladký, symetrický svárový
spoj bez porozit

Laserové svařování

Laserové svařování

Vysoká procesní stabilita a rychlost

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
ve špatně dostupných místech

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
svárů i tepelně zpracovaných částí

Laserové systémy

Laserové systémy

Návrhy technologických postupů a optimalizace procesních parametrů

Laserové systémy

Laserové systémy

Dodávky a integrace
laserových systémů na míru

Laserové kalení

Společnost LaserTherm je poskytovatelem komplexních služeb v oblasti laserového kalení ocelových a litinových součástí. Pro tuto technologii využívá nejmodernější laserové robotizované systémy vyznačující se vysokou výkonností, přesností, efektivitou a spolehlivostí.

Technologie laserového kalení je vhodná pro selektivní kalení součástek složitých tvarů, vnitřních a obtížně dostupných ploch, otvorů a drážek, náběžných a střižných hran součástí, zejména pak pro aplikace s požadavky na vysokou přesnost a minimální tepelné deformace. Metoda je efektivní jak při aplikaci pro součásti jednoúčelových strojů a zařízení, tak pro sériovou produkci.

Ve srovnání s konvenčními metodami laserový paprsek intenzivně zahřívá pouze povrchové vrstvy materiálu pod teplotu tavení, zatímco okolní materiál se udržuje na teplotě prostředí. Teplo vnesené do povrchových vrstev laserovým paprskem je odváděno do základního materiálu součásti. Tento samo-ochlazovací efekt způsobuje v povrchových vrstvách vznik jemnozrnné martenzitické struktury o vysoké tvrdosti, při zachování houževnatosti jádra součásti. Pro přesné zpracování požadovaných ploch a linií jsou laserové systémy společnosti LaserTherm vybaveny průmyslovými roboty.

Hlavní výhody laserového kalení jsou:

 • Lokální povrchové kalení v přesně požadovaných místech při zachování houževnatosti neovlivněného materiálu
 • Nízké tepelné deformace
 • Vhodná vlnová délka pro zvýšenou absorpci záření
 • On-line řízení procesní teploty
 • Vysoká procesní rychlost a efektivita
 • Vysoká spolehlivost pro výrobní procesy a postupy
 • Vysoká reprodukovatelnost pro sériovou výrobu
 • Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení je často využíváno pro selektivní zpracování:

 • Rádiusů licích a lisovacích forem
 • Střižných a ohýbacích nástrojů
 • Lopatek parních a plynových turbín
 • Ložiskových pouzder
 • Obráběcích nástrojů
 • Pístních kroužků
 • Navíjecích bubnů
 • Ozubených kol

Kromě laserového kalení nabízíme také další služby v oblasti laserových technologií:
laserové svařování, laserové navařování, návrh zařízení a měření tvrdosti kovů

Kontakt

LaserTherm spol. s r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

Telefon: +420 373 700 270
Fax: +420 373 700 273
E-mail: info@lasertherm.cz

Kontaktní formulář

Kontakt LaserTherm