LaserTherm
Lasery pro průmyslové
technologie
CZ|EN
Laserové kalení

Laserové kalení

Žádná nebo minimální potřeba následného opracování

Laserové kalení

Laserové kalení

On-line řízení procesní teploty

Laserové kalení

Laserové kalení

Vysoká reprodukovatelnost
pro sériovou výrobu

Laserové kalení

Laserové kalení

Zpracování pouze v požadovaných lokalitách

Laserové svařování

Laserové svařování

Malé tepelné namáhání svařované součásti

Laserové svařování

Laserové svařování

Hladký, symetrický svárový
spoj bez porozit

Laserové svařování

Laserové svařování

Vysoká procesní stabilita a rychlost

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
ve špatně dostupných místech

Měření tvrdosti

Měření tvrdosti

Ultrazvukovou metodou - měření
svárů i tepelně zpracovaných částí

Laserové systémy

Laserové systémy

Návrhy technologických postupů a optimalizace procesních parametrů

Laserové systémy

Laserové systémy

Dodávky a integrace
laserových systémů na míru

Laserové svařování

Laserové svařováníLaserové svařování patří k nejmodernějším metodám spojování různých typů materiálů. Společnost LaserTherm je vybavena laserovými systémy pro svařování širokého spektra kovových materiálů s optimálními výsledky. Laserová metoda je vhodná pro svařování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, hliníku, titanu, mědi.

Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svár bez trhlin, nečistot a pórů a nízké tepelné deformace okolního materiálu. Vysoká procesní rychlost, stabilita a snadná implementace automatizovaného svařovacího procesu a možnost kontroly kvality výsledného sváru on-line, dělá z laserového svařování oblíbenou metodu pro průmyslové aplikace.

Laserové svařování se dělí podle způsobu přenosu tepla od laserového záření do svařovaného materiálu.

Povrchové svařování (heat conduction welding)

U povrchového svařování laserem dochází k natavení tenké povrchové vrstvy spojovaných materiálů přímou absorpcí laserového záření. Při následném ztuhnutí natavených a promíchaných materiálů dochází ke vzniku sváru. Hloubka sváru se u tohoto typu svařování pohybuje do 2 mm.

Svařování metodou klíčové dírky (keyhole welding)

Je založeno na vzniku kapiláry uvnitř svařovaných materiálů lokálním ohřevem laserovým paprskem při dostatečných výkonových hustotách (~ 106 W/cm2). Uvnitř kapiláry dochází k intenzivnímu ohřevu svařovaných materiálů, k jejich tavení a vypařování. Dosažení rovnováhy mezi hydrostatickým tlakem, povrchovým napětí taveniny a tlakem par uvnitř kapiláry zabraňuje jejímu zhroucení. Vícenásobné reflexe laserového paprsku uvnitř kapiláry umožňují jeho průnik hlouběji do materiálu. Touto metodou je možné svařovat ocel do tloušťky 10 mm.

Hlavní výhody laserového svařování:

  • Malé tepelné namáhání svařované součásti a s tím spjaté nízké deformace
  • Hladký, symetrický svárový spoj bez porozit
  • Vysoká procesní stabilita a rychlost
  • Možnost svařování tenkých kovových fólií až po plechy do tloušťky 10 mm
  • Snížení výrobních a pořizovacích nákladů
  • Vysoká reprodukovatelnost pro sériovou výrobu
  • Vysoká kvalita sváru s žádnou nebo minimální nutností následného opracování
  • Přesně nastavitelná hustota vnesené energie ve vztahu ke svařovaným materiálům

Kontakt

LaserTherm spol. s r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

Telefon: +420 373 700 270
Fax: +420 373 700 273
E-mail: info@lasertherm.cz

Kontaktní formulář

Kontakt LaserTherm