CZ ENG

Laserové svařování

Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů, u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svar bez trhlin, nečistot, pórů. Metoda laserového svařování je také preferována z důvodu nízké hladiny vneseného tepla ovlivňující deformaci svařence. Vysoká rychlost, stabilita procesu a možnost kontroly kvality výsledného svaru on-line, dělá z laserového svařování preferovanou metodu pro průmyslové aplikace zaměřené na efektivitu a objem.

TOP 5

  • Nízké vnesené teplo a deformace svařovaných součástí
  • Pravidelný, hladký svar s nízkou porozitou
  • Vysoká stabilita procesu při vysokých svařovacích rychlostech
  • Optimální technologie pro automatizaci
  • Možnost svařování konvenčně nesvařitelných materiálů
Laserové svařování skenovací hlavou
Makro laserového svařování
Svařování laserem na tupo bez ochranné atmosféry

Efektivita laserového svařování netkví pouze v rychlosti vytváření sváru. Má i spousty dalších výhod.

Nespornou výhodou je například čistota a tvar sváru. Zatímco u jiných metod se musí sváry následně čistit a brousit, s laserovou technologií lze dosáhnout čistého sváru s lesklou kovovou barvou již při jeho vzniku. Logicky z toho vyplývá úspora času nejen v několikanásobné rychlosti svařování, ale i v čase za následné broušení a čištění.

 

Abychom byli objektivní, je třeba se bavit i o úskalí laserové technologie.

Důležitým bodem je bezpečnost související s laserovým zářením. Jde však o jednorázový náklad ošetření pracovního prostoru, který se z pravidla řeší při instalaci technologie. Ochrana svařovacího procesu podléhá bezpečnostní normě ČSN 60825.

Druhým podstatným bodem je příprava dílů před samotným procesem. a jejich spasování. Laserová technologie je velmi přesná, proto vyžaduje stabilní přípravu a spasování před svařováním.