CZ ENG

Evropské projekty

Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie

cz.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020424

Společnost LaserTherm spol. s r.o. realizuje v roce 2020 projekt Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020424), jehož rozpočet byl 399.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 299.250,- Kč.

 

Obsahem projektu "Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie" je návrh specifického konstrukčního řešení a konstrukční návrh laserové kabiny s modulární konstrukcí. Specifické konstrukční řešení musí obsahovat takové řešení, aby kabina mohla být osazena panely, které umožní aktivní i pasivní laserovou bezpečnost. Součástí specifického konstrukčního řešení a návrhu budou i zakládací a servisní vstupy, včetně takového řešení, aby panely byly kotveny k nosné konstrukci.

 

Společnost LaserTherm spol. s r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy

cz.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014647

Obsahem projektu "Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy" je vývoj technologie laserového svařování pro jeho implementaci v oblasti produkce kolejových vozidel. Součástí bude provedení potřebných zkoušek na zkušebních svarových vzorcích (3x), které jsou nutné pro vydání 3 ks WPQR, dále nalezení vhodných procesních parametrů laserového svařování prostřednictvím analýz mikrostruktury, tuhosti a ultrazvukového zkoušení svarových spojů včetně následné optimalizace a sepsání 30 přesných procesů svařování (WPS).

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014647), jehož rozpočet byl 399.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 299.250,- Kč.

 

Naše společnost LaserTherm spol. s r. o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – III. výzva.

Optimalizace procesů laserového kalení

cz.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009783

Předmětem projektu je zpracování studie ''Optimalizace procesů laserového kalení''. Optimalizace bude realizována pomocí FEM modelu, kterým budou sledovány závislosti parametrů procesu laserového kalení pro konkrétní geometrii lopatky. Změnou parametrů bude dosaženo optimalizace procesu. Dosažené výsledky budou naší společnosti LaserTherm spol. s r.o. sloužit k optimalizaci procesu laserového kalení náběžných hran lopatek parních turbín a omezení vlivu lidského faktoru na proces. Nyní budeme schopni výrazně zrychlit a zjednodušit nastavení procesních parametrů laserového kalení pro různé typy lopatek.

 

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Optimalizace procesů laserového kalení byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I .

Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování

cz.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010553

Předmětem projektu je vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování. Služba dodaná poskytovatelem bude zahrnovat vývoj tříosého polohovadla pro robotické svařování, simulace metodou konečných prvků pro ověření dimenzování nosných prvků navrhované konstrukce polohovadla a zpracování kompletní výkresové dokumentace. V rámci projektu jsou realizovány konstrukční a výpočetní práce pomocí 3D sw Siemens NX potřebného k dosažení hlavního cíle projektu - vývoji tříosého polohovadla pro robotické svařování. Bude vytvořena výkresová dokumentace jednotlivých konstrukčních uzlů.

 

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I .

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.