CZ ENG DE

Ruční laserová svařečka

Jednoznačný progres v oblasti spojování materiálů je využití ručních laserových svařeček.

Efektivita laserového svařování ve strojovém provedení je známa již desítky let. Díky minimalizaci optických součástek došlo k radikálnímu zmenšení celého skenovacího systému, který je dobře uchopitelný ve formě svařovací pistole. Proto lze tuto dokonalou svařovací energii využívat v manuálním provedení. Benefity laserové technologie jako je rychlost, stabilita a minimální deformace vneseným teplem u této technologie zůstávají.

 

Laser má v porovnání s konvenčními metodami nesrovnatelně lepší výsledky při svařování tenkých materiálů. Největší rozdíl v rychlostech svařování je do 2 mm. Například u 1mm nerez lze při reálném nasazení ruční laserové svařečky počítat s rychlostí svařování 40 - 50 mm/s. Pro srovnání je rychlost svařování technologií TIG cca 3mm/s. Společnost LaserTherm dodává technologii včetně servisní podpory, školení a konzultace bezpečnosti, která je u laserové technologie nezbytně nutná.

Výhody ruční laserové svařečky

 • Skvělé výsledky při svařování materiálů od 0.2 mm
 • Snadné ovládání a nastavení parametrů
 • Snadné bodování (mikrobodování) materiálů
 • Okamžitá odezva zdroje při svařování
 • Nastavitelná šířka svaru
 • Ovlivnitelná hloubka průvaru
 • Okamžitá operativa
 • Wobble (rozkmit laserového paprsku)
 • Výměnné špičky pro různé typy svarů
 • Naváděcí červený laser

Parametry a funkce

Výkon

60 - 2000 W

Vlnová délka

1070 nm

Wobble

0.1 - 5 mm

Trysky

Výměnné

Chlazení

Vzduchem s aktivním chlazením

Pointer

Červený

Podavač drátu

Ano

Délka svazku

10 m

Prům. příkon

3,8 kW

Typy svarů zhotovitelných s ruční laserovou svařečkou

Svary z ručního laseru
 1. Rohový svar
 2. Koutový svar vnitřní
 3. Bodový svar (stehování)
 4. Svar na tupo
 5. Oboustranný svar na tupo
 6. Přeplátovaný svar
 7. Lemový svar

Ruční laserové svařování

Progres století - takto lze označit ruční svařovací laserovou technologii. Základ je postaven na miniaturizaci optického systému, kdy se z mnohakilogramového rozměrného svařovacího systému vyvinula ruční laserová pistole schopná zpracovat a přenést laserové záření o výkonu kilowat. Díky optice a efektivní distribuci inertního plynu pak lze vytvářet kvalitní a pohledové svary s rychlostí až 60 mm/s. Běžná rychlost svařování se pohybuje kolem 40 mm/s. Pro porovnání - běžná rychlost svařování s TIG je cca 3mm/s.

Ruční laserové svařování pozinku
ruční svařovací laser - rohový svar
Lemový svar zhotovený ruční laserovou svařečkou.
svařování na tupo ruční laserovou svařečkou
Vnější rohový sva nerez 1mm
Koutový svar vnitřní nerez 4 mm (s přídavným drátem)

Svařování ruční laserovou svařečkou

Samotný proces svařování je velmi rychlý ve srovnání s ostatními konvenčními metodami. Samotná rychlost svařování začíná na cca 30mm/s. Maximální rychlost je pak kolem 60mm/s. Uvedené rychlosti se vztahují k síle materiálu do 2mm. Rychlost svařování ovlivňuje kvalita spasování materiálu, šířka rozkmitu laserového paprsku a nastavený výkon. Rychlosti svařování uhlíkatých ocelí jsou obdobné.

 

Šířka svaru se pohybuje od 0,6 mm výše. Tomu odpovídá i minimální množství vneseného tepla se kterým souvisejí minimální tepelné deformace. S horším spasováním se logicky rozšiřuje i šířka svaru.

Tolerance spasování je do 20% síly materiálu. Při větších mezerách pak doporučujeme nasadit podavač drátu, který je součástí příslušenství laserové svařečky.

 

Jednoznačný přínos ručního laserového svařování je také při spojování tenkých materiálů. Plechy od 0,5 mm jsou dobře svařitelné bez viditelných tepelných deformací. Lze vytvářet malé souvislé pohledové svary bez potřeby dalších úprav (broušení, čištění). Velmi dobré výsledky máme i při ručním svařování tenkých pozinkovaných plechů o síle 0,8 mm viz obrázky v galerii. Při zaměření na detail laserového svaru je vidět jak samotný svar navazuje na pozinkovaný plech bez jakéhokoli opalu.

Detail svaru z ruční laserové svařečky. Lemový svar nerez 2 x 1,5 mm.
Detail svaru z ruční laserové svařečky. Svařovaný materiál 0,8 mm CS.

Bodování ručním laserem

Nezanedbatelným bonusem ruční laserové svařečky je i proces bodování. Součástí laserového systému je i pilot laser. Jde o formu laserového ukazovátka, které označuje místo dopadu laseru vytvářejícího svar. Díky tomu můžete velmi přeně pozicovat samotné body anebo svary. Vzhledem k přesnému řízení svařovací energie lze vytvářet velmi malé body s minimálním průvarem nebo velké pevné stehy. Velikost může být od 1 mm do 5 mm. I při bodování (stehování) je tepelně ovlivněná oblast minimální. Svařované body lze pak snadno "překrýt" samotným svarem. Výsledkem je opět tenký pohledový svar bez znatelných bodových svarů.

Detail bodování z ruční laserové svařečky. Ocel 0,8 mm.
Detail bodového svaru z ruční laserové svařečky. Svařovaný materiál 2 x 1,5mm nerez.

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.