CZ ENG DE

O firmě

Společnost LaserTherm je technologickou společností kombinující ve svých službách dlouholeté zkušenosti v oboru, potřebné know-how z R&D projektů a využívání moderních technologií, to vše za účelem inovace výrobních postupů pro různá průmyslová odvětví. Od svého počátku se společnost LaserTherm zaměřuje na využití laserové technologie v průmyslovém nasazení, která je zároveň spojena s využíváním robotické technologie. Know-how se dále rozšířilo na kompletní realizace svařovacích pracovišť MIG/MAG (CO2) a robotickou automatizaci pracovišť.

Jsme jednou z předních firem zabývajících se implementací laserových technologií a průmyslové automatizace do oblasti zpracování kovových materiálů v různých průmyslových odvětvích.

 

Zajišťujeme komplexní služby při zpracování výrobních zakázek na vlastních výrobních strojích.

 

Realizujeme kompletní dodávky výrobních systémů, strojů a zařízení s laserovými i konvenčními technologiemi.

 

Rozvíjíme vlastní R&D programy v oblasti laserových technologií a průmyslové robotizaci.

Uzavřený cyklus

Vývoj společnosti / hlavní milníky

  • 2010: Vznik společnosti LaserTherm, zahájení zakázkových služeb
  • 2012: První instalovaný systém u zákazníka pro vysokovýkonné laserové aplikace
  • 2014: Zahájení VaV programů pro vývoj vlastních procesních optik a „SEAM-TRACKING“ systémů
  • 2016: LaserTherm je největším poskytovatelem služeb vysokovýkonných laserových technologií ve Střední Evropě
  • 2018: Dokončení nové centrální budovy ve Vejprnicích
  • 2019: Zahájení činnosti nové divize CNC obrábění a CNC laserového navařování

Napsali o nás

Svařování šestihranných trubek laserem

Metoda svařování pevnolátkovým laserem (označuje se číslem 521 podle EN ISO 4063) je ve ŠKODA JS zavedena velmi krátkou dobu. Svojí fyzikální podstatou vysoké koncentrace svařovacího výkonu při minimalizaci vneseného tepla do svaru vyřešila problematiku svařování obtížně svařitelných materiálů. Oproti klasickým svařovacím metodám máme zároveň i minimalizované geometrické deformace, což je požadavek v tomto případě zásadní. Modernizovaný koš obalového souboru pro ukládání vyhořelého paliva je sestaven z 19 kusů šestihranných trubek. Šestihranná trubka je složena a svařena ze šesti přesně obrobených pásků plechu tloušťky 5 mm. Na její geometrii jsou předepsány velice přísné tolerance, protože musí v sestavě zaručit přesný válcový tvar koše. Zároveň vnitřní rozměry trubky musejí vyhovovat vnějším rozměrům vyhořelého palivového souboru. A ještě navíc jsme byli při svařování limitováni speciálním chemickým složením základního materiálu, kdy celkem běžná austenitická ocel 1.4306 je obohacena až 1,7 % B (bor), což má zásadní (negativní) vliv na její svařitelnost. Běžně se v jaderné energetice tyto materiály nesvařují, ale pro nás to byla výzva a jediná možná cesta. Proto jsme zvolili jednu z mála možností a tou bylo laserové svařování. Jako optimální variantu jsme využili svařování bez přídavného materiálu, kdy svarový spoj je tvořen nataveným základním materiálem. V roce 2017 byl zahájen vývoj a odlaďování parametrů svařování a návrh svařovacího pracoviště včetně sestavovacích a svařovacích přípravků. Nedílnou součástí požadavků na svařovací pracoviště byla i eliminace možné chyby operátora optickým systémem sledování svarové mezery. Z výběrového řízení vyšla jako vítěz tuzemská firma LaserTherm spol. s r. o., která vyvinula laserové pracoviště s komorou 11 × 5 × 4 m s pevnolátkovým laserem s výkonem 11 kW, což je pro použití ve svařování opět unikátní parametr. Na základě mnoha ověřovacích zkoušek a experimentů byla na konci roku 2018 úspěšně ověřena metoda svařování příslušnou kvalifikací postupu svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record), opět podle požadavků evropských předpisů a jaderného kódu NTD A.S.I. – Sekce I a od roku 2019 je ve ŠKODA JS v provozu Bolevec zavedená sériová výroba šestihranných trubek pro koše OS ŠKODA 1000/19.

Autor článku: Ing. Ladislav Benýr, EWE

Trubky pro skladování vyhořelého paliva svařované laserem
Pohled do komory na pracoviště laserového svařování s šestihrannou trubkou upnutou do svařovacího přípravku a připravenou pro svařování.

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.