CZ ENG DE

Vývoj a výzkum

LaserTherm vyvíjí a následně vyrábí a uvádí do provozu vlastní nové technologie, vlastní unikátní řešení procesních laserových hlavic, vlastní systém robotického navádění a další unikátní systémy a výrobky. Takto komplexního zaměření vývoje je možno docílit díky spolupráci s akademickými pracovišti, např. ve spolupráci s Akademií věd, s ČVUT v Praze, s ZČU v Plzni a dalšími. Zároveň LaserTherm společně s těmito institucemi již několikrát úspěšně zažádal o poskytnutí dotačních prostředků ministerstvo průmyslu a obchodu, TAČR ad., díky čemuž je možné si takto významně technologicky a znalostně zvyšovat know-how firmy.

Zahájení řešení V&V projektů v programu TAČR-TREND „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

1) Vývoj technologie laserového navařování speciálních antikorozních kompozitních systémů na bázi neželezných a přírodních anorganických materiálů na vnitřní stěny trubek pro aplikaci v energetickém a chemickém průmyslu

 

Projekt se bude zabývat vývojem technologie navařování neželezných kovů a kompozitních systémů s plnivem z přírodních anorganických materiálů.

 

Motivací projektu je vývoj nové robustní technologie za účelem zvýšení korozní odolnosti a životnosti klíčových komponent v energetickém a chemickém průmyslu. Jedním z hlavních výsledků projektu bude prototyp procesní laserové hlavice pro vytváření návarů a vrstev na vnitřní stěny trubek o průměru v řádech desítek milimetrů a délkách jednotek metrů. Dalším nestandardním specifikem bude využití vysokovýkonných laserů s vlnovou délku do 550 nm, která bude zajišťovat maximální efektivitu procesu při navařování materiálových systémů na bázi mědi.

 

Z komerčního hlediska patří mezi hlavní cíle realizace robotického pracoviště pro využití ve výrobních zakázkách, případně i jako možné dodání k zákazníkovi na klíč.

 

Spoluřešitelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni.

2) Vývoj nových metod svařování heterogenních spojů na bázi ocelí, Al- slitin a Ni-slitin.

 

Společnost LaserTherm chce navázat na úspěšné procesy implementace moderních laserových technologií a využít tyto zkušenosti a reference i při uplatňování nově vyvíjených metod vytváření heterogenních svarových spojů metodou laserového nebo frikčního svařování doplněnou o laserové čištění před-svarové linie.

 

Heterogenní svarové spoje, které jsou nutné vytvářet v energickém průmyslu, kolejovém průmyslu, leteckém průmyslu a chemicko-potravinářském představují geometrickou a strukturální (metalurgickou) diskontinuitu. Geometrická diskontinuita je mnohdy způsobována výrobními nepřesnostmi a defekty. Metalurgická diskontinuita je často způsobena spojením mezi feritickou ocelí a austenitickou ocelí, nebo mezi austenitickou ocelí a Al-slitinou, nebo mezi austenitickou ocelí a Ni-slitinou nebo mezi různými Al-slitinami.

 

Heterogenní svarové spoje svými vlastnostmi výrazně redukují životnost systémů a zařízení, do kterých jsou implementovány, jejich výskyt a využití však často z fyzikálních či mechanických důvodů eliminovat nelze. Jedná se o jedny z nejkritičtějších částí různých systémů, konstrukcí a komponent, kterým je na celém světě věnována mimořádná pozornost.

Laserové procesní hlavy

V rámci zvyšování stávající optické kvality našich hlavic a ve snaze vytvořit vysoce sofistikované a unikátní řešení optické konfigurace jsme se za tímto účelem rozhodli na pokraji roku 2015 navázat spolupráci s výzkumnou organizací TOPTEC spadající pod Akademii věd, která se podílí na výzkumu a vývoji optických komponent pro nejnáročnější vědecko-technické aplikace. Věříme, že tato spolupráce přinese významné obohacení našeho stávajícího řešení a bude mít v konečné fázi příznivý dopad jak na kvalitu a funkčnost výsledných produktů, tak i jejich cenu.

Naváděcí systémy

Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na přesnost laserového svařování vyvinula firma LaserTherm ve spolupráci s ZČU v Plzni vlastní systém automatického navádění robota resp. skenovací hlavy na svarovou spáru. Systém pro automatizované navádění robota využívá laserového profilometru pro vyhledání spáry a algoritmu pro rychlé přizpůsobení trajektorie robota resp. polohy paprsku skenovací hlavy. Systém dokáže eliminovat nepřesnosti v poloze svařence způsobené přípravkem nebo deformacemi při svařování. Je primárně určen pro aplikace laserového/konvenčního svařování, je však možné jeho využitelnost rozšířit o další robotizované technologie jako je například laserové kalení nebo navařování.

Laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu

Ve spolupráci s firmou Kovosvit MAS a ČVUT v Praze vyvíjíme laserový systém pro aditivní a hybridní výrobu. Jedná se o vývoj řídícího a CAD systému a dále o mechanickou modifikaci CNC stroje sestávající ze zakomponování laserového zdroje s laserovou procesní optikou. Díky tomuto systému budeme schopni zákazníkům nabídnout výrobu unikátních dílů, které konvenčními metodami nelze vyrobit.

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Ve spolupráci se ZČU v Plzni vyvíjíme technologii pro inteligentní plánování pohybu robotů. Tato technologie poskytne alternativní intuitivní řešení pro programování průmyslových robotů a umožní tak programování nejen specialistům v odvětví robotických systémů, ale i stávajícím zaměstnancům našich zákazníků. Tato technologie by měla výrazně ulehčit přechod k robotizaci technologických provozů středních a malých firem, zkrátit čas a náklady na programování robotů (nejen) specialisty (integrátory) a umožnit dostupný transfer dlouhodobých zkušeností specialistů na technologické procesy do robotizovaných provozů.

LaserTherm vyvíjí a následně vyrábí a uvádí do provozu vlastní nové technologie, vlastní unikátní řešení procesních laserových hlavic, vlastní systém robotického navádění a další unikátní systémy a výrobky. Takto komplexního zaměření vývoje je možno docílit díky spolupráci s akademickými pracovišti, např. ve spolupráci s Akademií věd, s ČVUT v Praze, s ZČU v Plzni a dalšími. Zároveň LaserTherm společně s těmito institucemi již několikrát úspěšně zažádal o poskytnutí dotačních prostředků ministerstvo průmyslu a obchodu, TAČR ad., díky čemuž je možné si takto významně technologicky a znalostně zvyšovat know-how firmy.

Laserová technologie pro navařování náběžných hran lopatek

Ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power vyvíjíme a uvádíme do praxe laserovou technologii navařování náběžných hran lopatek pro turbíny. Jedná se o unikátní technologii zlepšující vlastnosti jako je například účinnost a odolnost lopatek a tím dochází i k úspoře finančních prostředků zákazníka.