CZ ENG DE

Naváděcí systémy

Jedním z benefitů laserových technologií je fokusace energie na minimální rozměry. Díky tomu se snižuje tepelná degradace okolí zpracování a narůstá efektivita výroby. Tato dokonalost má však úskalí ve formě pozicování laserového paprsku. Jen pro představu - svařujeme-li laserovým paprskem fokusovaným na 0,1 mm pak přesnost pozicování tohoto paprsku musí být téměř o řád vyšší. Obecně bychom měli pozicovat paprsek s nepřesností do 15% velikosti fokusovaného laserového spotu. Tuto úlohu řeší naváděcí systémy pro laserové aplikace. Jsou to systémy, které umožňují zásadně zpřesnit a zefektivnit konvenční laserové procesy a definují nové standardy budoucí doby v oblastech laserových technologií. Ve společnosti LaserTherm tyto systémy využíváme zejména při procesech laserového svařování a laserového kalení. Jsme si vědomi potenciálu naváděcích systémů a proto investujeme do vlastního vývoje kognitivního systému.

Kognitivní modul pro automatickou identifikaci a generování 7D trajektorie

Společnost LaserTherm ve spolupráci s ZČU vyvinula systém generování 7D trajektorie pro technologii laserového navařování funkčních povrchů. Tento systém se dá také aplikovat na laserové svařování kovů anebo kalení laserem. Kognitivní systém byl vyvinut za účelem zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit stávající ruční programování robota pro ty technologie, které je problematické programovat zejména v úlohách se složitějšími trajektoriemi pro laserovou hlavu. Dalším podnětem vývoje bylo zpracování složitých dílů s různou rozměrovou tolerancí anebo zpracování dílů s absencí 3D dat.

Aktuálně nasazujeme kognitivní systémy ve středisku zakázkových služeb například na laserové navařování turbínových lopatek anebo laserové svařování dlouhých šestihranných nerezových trubek. Systémy navádění na spáru byly instalovány do jednoúčelových strojů pro řízení trajektorie laserového svařování nerezové ocele atmosférických nádob a nebo tenkostěnných materiálů.

Identifikace tvaru kognitivním modulem

Laserové navařování s naváděcím systémem

 • Kombinace laserového skeneru, procesní hlavice a speciálního softwaru
 • Určeno pro zpracovávání tvarově složitých součástí
 • Využitelné jak pro konvenční svařování tak i pro laserové technologie kalení, navařování, svařování a 3D řezání
 • Lze integrovat i s libovolným stávajícím robotickým systémem

Princip funkce

 • Naskenování tvarově složité součásti
 • Vektorizace naskenovaného mračna bodů
 • Generování 3D modelu
 • Vyznačení požadované trajektorie
 • Generování programu pro pohyb robota po požadované trajektorii
Laserové navařování turbínových lopatek

Laserové svařování s automatickým modulem navádění na spáru

Princip funkce

 • Laserový svařovací systém automaticky vyhledává spáry a aktivně navádí svazek na spáru
 • Určeno pro svařování materiálů tloušťky 0,05 - 10 mm
 • Max. výchylka spáry: ± 10 mm
 • Max. rychlost svařování: 20 m/min
 • Změřená přesnost navádění: ± 0,02 mm
 • Vhodné pro vláknové laserové zdroje do výkonu 5 kW
 • Komplexní řešení pro náhradu konvenčního svařování
 • Funkce výkmitu laserového svazku (Wobble)
 • Možnost doplnění řízeného podávání přídavného materiálu dle vlastností spáry
Navadění laserového paprsku na spáru

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.