CZ ENG

Laserové čištění

Zdrsňování a čištění povrchu

Povrchové úpravy (broušení, zdrsňování, čištění atd.) jsou běžnou součástí mnoha výrobních procesů a jsou vždy spojovány s nákladným spotřebním materiálem. Společnost LaserTherm přichází s inovativním řešením zpracování plošných a tvarových povrchových úprav využíváním špičkových zdrojů laserového záření. V nedaleké minulosti bylo možné tento způsob zpracování využívat pouze na malé a tvarově omezené plochy. S navyšováním výkonu a efektivity laserového záření se dostáváme do nákladově a časově zajímavé úrovně. Na příklad „přebroušení“ metru čtverečního lze provést za necelé 4 minuty. Manuální zpracování je cca na dvojnásobném čase. Kvalita zpracování laserovou technologií je však násobně vyšší. Ve spojitosti s automatizací jde o naprosto konstantní a homogenní výstup.

Využití

 • Odstraňování oxidačních vrstev
 • Zdrsňování povrchu
 • Strukturování povrchu
 • Vytváření kotevního základu
 • Odstraňování základních nátěrů, laků a barviv
 • Odstraňování řezných kapalin a chladících emulzí
 • Odstraňování antikorozních nátěrů
 • Odmašťování
 • Vyhlazování povrchu
 • Čištění povrchu
 • Vysoušení povrchu
 • Zvětšování plochy
 • Čištění povrchu před svařováním
 • Čištění povrchu po svařování, letování
Čištění povrchů

Fokusované laserové záření dopadá na povrch, kde dochází k okamžité absorpci tohoto záření. Laserový paprsek je rozmítán a řízen dle požadovaného výstupu. Nastavitelnými parametry jako je výkon, energie v pulzu a rychlost rozmítání paprsku ovlivňujeme finální drsnost, strukturu anebo čistící vlastnosti laserového systému.

Laserové odstraňování materiálu je ablativní proces, čili z pevného skupenství se okamžitě stává skupenství plynné. Vytvořené páry a prach se okamžitě odsávají a filtrují, čímž dosahujeme oproti mechanickému čištění téměř dokonale čistého prostředí.

Zpracovatelné materiály

 • Kovy, barevné kovy
 • Kompozitní materiály
 • Plasty
 • Lakované materiály
 • Sklo
 • Kámen
Detail upravené plochy

Procesní výhody

 • Dokonalé čištění včetně porézních materiálů
 • Bezkontaktní aplikace
 • Zpracování tenkých materiálů bez deformací
 • Přesné pozicování na zpracovávané díly
 • Úprava špatně přístupných míst (rohy, díry, zakřivené plochy, atd.)
 • Rychlé zpracování povrchu při zdrsňování - 1m²/3 min.
 • Snadné robotické využití
 • Bez tepelného zatížení
 • Bezprašné prostředí
 • Není třeba další proces odmašťování a oplachování po broušení

Čas, efektivita, ekologie, ekonomika – to vše tvoří společné jmenovatele tlaku na dnešní výrobní procesy. Níže prokazatelné výhody tyto body reálně naplňují.

Výhody ekonomické

 • Bez spotřebního materiálu dodávaného systému
 • Odstranění chemie a brusných přípravků z procesu čištění
 • Životnost klíčových komponent více jak 10 let
 • Vysoká rychlost zpracování velkých ploch při čištění a jemném zdrsňování
 • Využití technologie 24/7
 • Nízké provozní náklady laserového systému (příkon do 1 kW)

Výhody ekologické

 • Odstranění ředidel a fosfátování z přípravné fáze čištění před lakováním
 • Odstranění brusiva z procesu čištění a zdrsňování
 • Radikální snížení prachu a poletavých částic

Výkon laseru

W

70

100

200

Zpracovaná plocha

cm²

25

25

25

Silná koroze

Čas (s)

71

55

29

200 um

poměr cm²/s

0,352

0,454

0,862

 

poměr cm²/W

0,056

0,061

0,064

Slabá koroze

Čas (s)

8

6

3

20 um

poměr cm²/s

3,165

4,237

8,333

 

poměr cm²/W

0,006

0,006

0,006

Detail zdrsnění provedený laserem

Detail zdrsnění provedený laserem

Detail zdrsnění provedený broušením

Detail zdrsnění provedený broušením

Základní rozdíl mezi laserovým a mechanickým broušením je dobře znatelný dle výše uvedených detailů povrchů. Zatímco u laserové technologie je výstup přesně řízený a definovaný jak do hloubky povrchu, tak odstup jednotlivých bodů, u mechanického broušení je zdrsňování spíše náhodný výstup ovlivňovaný mnoha faktory. Mechanické čištění a zdrsňování ovlivňuje brusný materiál, jeho opotřebení, přítlak, mastnota povrchu atd. Laserové čištění je bezkontaktní bez kolísání výkonu s konstantním výstupem, kde vlhkost a mastný film neovlivní požadovaný výstup.

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.