CZ ENG DE

Laserové čištění

Zdrsňování a čištění povrchu

Povrchové úpravy (broušení, zdrsňování, čištění atd.) jsou běžnou součástí mnoha výrobních procesů a jsou vždy spojovány s nákladným spotřebním materiálem. Společnost LaserTherm přichází s inovativním řešením zpracování plošných a tvarových povrchových úprav využíváním špičkových zdrojů laserového záření. V nedaleké minulosti bylo možné tento způsob zpracování využívat pouze na malé a tvarově omezené plochy. S navyšováním výkonu a efektivity laserového záření se dostáváme do nákladově a časově zajímavé úrovně. Na příklad odmaštění metru čtverečního lze provést za necelé cca 1,5 minuty. Manuální zpracování je cca na osminásobném čase. Kvalita zpracování laserovou technologií je však násobně vyšší. Ve spojitosti s automatizací jde o naprosto konstantní a homogenní výstup.

Využití

 • Odstraňování oxidačních vrstev
 • Zdrsňování povrchu
 • Strukturování povrchu
 • Vytváření kotevního základu
 • Odstraňování základních nátěrů, laků a barviv
 • Odstraňování řezných kapalin a chladících emulzí
 • Odstraňování antikorozních nátěrů
 • Odmašťování
 • Vyhlazování povrchu
 • Čištění povrchu
 • Vysoušení povrchu
 • Zvětšování plochy
 • Čištění povrchu před svařováním
 • Čištění povrchu po svařování, letování
Čištění povrchů laserem

Fokusované laserové záření dopadá na povrch, kde dochází k okamžité absorpci tohoto záření. Laserový paprsek je rozmítán a řízen dle požadovaného výstupu. Nastavitelnými parametry jako je výkon, energie v pulzu a rychlost rozmítání paprsku ovlivňujeme finální drsnost, strukturu anebo čistící vlastnosti laserového systému.

Laserové odstraňování materiálu je ablativní proces, čili z pevného skupenství se okamžitě stává skupenství plynné. Vytvořené páry a prach se okamžitě odsávají a filtrují, čímž dosahujeme oproti mechanickému čištění téměř dokonale čistého prostředí.

Zpracovatelné materiály

 • Kovy, barevné kovy
 • Kompozitní materiály
 • Plasty
 • Lakované materiály
 • Sklo
 • Kámen
Detail upravené plochy

Procesní výhody

 • Dokonalé čištění včetně porézních materiálů
 • Bezkontaktní aplikace
 • Zpracování tenkých materiálů bez deformací
 • Přesné pozicování na zpracovávané díly
 • Úprava špatně přístupných míst (rohy, díry, zakřivené plochy, atd.)
 • Rychlé zpracování povrchu při zdrsňování - 1m /3 min.
 • Snadné robotické využití
 • Bez tepelného zatížení
 • Bezprašné prostředí
 • Není třeba další proces odmašťování a oplachování po broušení

Čas, efektivita, ekologie, ekonomika – to vše tvoří společné jmenovatele tlaku na dnešní výrobní procesy. Níže prokazatelné výhody tyto body reálně naplňují.

Výhody ekonomické

 • Bez spotřebního materiálu dodávaného systému
 • Odstranění chemie a brusných přípravků z procesu čištění
 • Životnost klíčových komponent více jak 10 let
 • Vysoká rychlost zpracování velkých ploch při čištění a jemném zdrsňování
 • Využití technologie 24/7
 • Nízké provozní náklady laserového systému (příkon do 1 kW)

Výhody ekologické

 • Odstranění ředidel a fosfátování z přípravné fáze čištění před lakováním
 • Odstranění brusiva z procesu čištění a zdrsňování
 • Radikální snížení prachu a poletavých částic

Výkon ns laseru 1-100 mJ

W

500

1000

2000

Zpracovaná plocha

cm

100

100

100

Silná koroze

Čas (s)

10

5

2,5

200 um

poměr cm /s

10

20

40

Slabá koroze

Čas (s)

2

1

1

20 um

poměr cm /s

50

100

100

Výkon ns laseru 1-2 mJ

W

70

100

200

Zpracovaná plocha

cm

25

25

25

Silná koroze

Čas (s)

71

55

29

200 um

poměr cm /s

0,352

0,454

0,862

Slabá koroze

Čas (s)

8

6

3

20 um

poměr cm /s

3,165

4,237

8,333

Detail zdrsnění provedený laserem

Detail zdrsnění provedený laserem

Detail zdrsnění provedený broušením

Detail zdrsnění provedený broušením

Základní rozdíl mezi laserovým a mechanickým broušením je dobře znatelný dle výše uvedených detailů povrchů. Zatímco u laserové technologie je výstup přesně řízený a definovaný jak do hloubky povrchu, tak odstup jednotlivých bodů, u mechanického broušení je zdrsňování spíše náhodný výstup ovlivňovaný mnoha faktory. Mechanické čištění a zdrsňování ovlivňuje brusný materiál, jeho opotřebení, přítlak, mastnota povrchu atd. Laserové čištění je bezkontaktní bez kolísání výkonu s konstantním výstupem, kde vlhkost a mastný film neovlivní požadovaný výstup.

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.