CZ ENG DE

Laserové kalení

Moderní metoda povrchového tepelného zpracování využívající jako tepelný zdroj vysokovýkonné laserové záření. Technologie využívá ke vzniku martenzitické struktury samo ochlazovací efekt materiálu a je vhodná téměř pro všechny typy strojních součástí. Hřídele, kladky, lanovice, ložisková pouzdra, ozubená kola, lišty, nástroje licích, lisovacích a střižných forem, strojní součásti pro energetiku. Laserové kalení je čistý proces bez potřeby chladících olejů a dalšího spotřebního materiálu. Technologii laserového můžeme realizovat jako dodávku na klíč anebo formou služby.

Výhody laserového kalení

  • Lokální zpracování pouze požadovaných oblastí
  • Eliminace vzniku trhlin a deformací
  • Zpracování libovolné geometrie
  • Řízení procesu dle aktuální teploty
  • Vysoká rychlost, reprodukovatelnost a spolehlivost
Laserové kalení čepu. Rychlá a efektivní metoda povrchového kalení. Robotické pozicování kalící hlavy synchronizované s rotační osou FANUC.

Laserové povrchové kalení

Laserové povrchové kalení patří mezi tepelné zpracování povrchu materiálu. Za účelem zlepšení vlastností povrchu (zvýšení tvrdosti povrchové vrstvy, zvýšení odolnosti proti opotřebení a další) se používá laser. Během laserového kalení zůstává jádro materiálu houževnaté a jsou zakaleny pouze požadované plochy. Výjmečnost této technologie spočívá i v přesné distribuci laserové energie. Díky řízené optice jsme schopni zakalit jen konkrétní části dílů s minimálním tepelným ovlivněním blízkého okolí.

Laserové kalení přesně definovaných ploch
Laserem zakalená středová část ”plocháče”.

Princip povrchového kalení laserem

Principem technologie laserového kalení je využití vysoce výkonného laserového záření k rychlému ohřevu nad austenitizační teplotu. Ochlazení probíhá tzv. samoochlazovacím efektem, kdy je vnesené teplo odváděno samostatným materiálem, a proto není potřeba žádného chladicího média. Vše probíhá za atmosférických podmínek. Finální struktura materiálu je závislá na několika parametrech (např. výkon laserového paprsku a jeho režim, schopnost absorbovat laserové záření, vlastnosti materiálu a jeho mikrostruktura, rychlost ochlazování, aj.). Laserovým kalením je možné dosáhnout až 2 mm hloubky prokalení.

Popis procesu laserového kalení

Kalitelné materiály

Mezi běžně zpracovávané materiály patří především kalitelné uhlíkové oceli, nejvhodnější jsou pak legované oceli s příměsí Cr, Mo, Mn, V. Výjimkou není ani kalení litinových výrobků a speciálních ocelí pro mechanicky a tepelně vysoce namáhané součásti.

Laserem zakalený vntřní průměr válcového dílu.

Laserové systémy vhodné pro kalení

Pro laserové kalení se nejčastěji aplikují diodové lasery. Výhodou diodových laserů je možnost nastavení laserového svazku geometrii kalené součásti (různě velké kalené pole). Pyrometry slouží k online řízení povrchové teploty během procesu laserového kalení. Na speciální aplikace je možné využít i vláknové lasery s lepší kvalitou svazku. Zde se pak nabízí využívat laserový systém se skenovací hlavou.

Robotizace laserového kalení

Robotizace laserového kalícího pracoviště je velkou výhodou pro kalení tvarově složitých ploch. Pomocí robota je možné dosáhnout požadované zakalené vrstvy na tvarové ploše a opakovatelnosti procesu. Optimální sestava kalicího pracoviště je pak robot nesoucí laserovou hlavu, lineární dráha, na které je robot umístěn a dvouosé polohovadlo pro kalení složitějších tvarů.

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.