CZ ENG

Laserové svařování

Laserové svařování je využíváno zejména pro spojování dílů, u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svar bez trhlin, nečistot a pórů. Metoda laserového svařování je také preferována z důvodu nízké hladiny vneseného tepla ovlivňující deformaci svařence. Vysoká rychlost, stabilita procesu a možnost kontroly kvality výsledného svaru on-line, dělá z laserového svařování preferovanou metodu pro průmyslové aplikace zaměřené na efektivitu a objem. Obecně je svařování kovů citlivý proces náchylný na vnější vlivy ovlivňující kvalitu a stabilitu svaru. Svařování laserem je bezkontaktní a bez elektrod. Díky tomu se zvyšuje stabilita svaru. Laserová technologie má při svařování konstantní výstup. Při stabilním dodržení ostatních vstupů jako je materiál a spasování lze kvalitní výstup laserového svařovacího systému garantovat.

Výhody svařování laserem

  • Nízké vnesené teplo a deformace svařovaných součástí
  • Pravidelný, hladký svar s nízkou porozitou
  • Vysoká stabilita procesu při vysokých svařovacích rychlostech
  • Optimální technologie pro automatizaci
  • Možnost svařování konvenčně nesvařitelných materiálů
Laserové svařování nerezi
Makro laserového svařování
Svařování laserem na tupo bez ochranné atmosféry

Čistota laserového svaru

Efektivita laserového svařování netkví pouze v rychlosti vytváření svaru. Má i spousty dalších výhod.

Nespornou výhodou je například čistota a tvar svaru. Zatímco u jiných metod se musí svary následně čistit a brousit, s laserovou technologií lze dosáhnout čistého svaru s lesklou kovovou barvou již při jeho vzniku. Logicky z toho vyplývá úspora času nejen v několikanásobné rychlosti svařování, ale i v čase za následné broušení a čištění. Na výsledný vzhled svaru má vliv kombinace laserové optiky, výkonu, rychlosti svařování a způsobu ochrany svaru.

Čistý laserový svar- průvar 10 mm bez potřeby dalších povrchových úprav.
Optimální čistota laserového svaru nerez mtr. Průvar 8 mm.

Abychom byli objektivní, je třeba se bavit i o úskalí laserové technologie.

Důležitým bodem je bezpečnost související s laserovým zářením. Jde však o jednorázový náklad ošetření pracovního prostoru, který se z pravidla řeší při instalaci technologie. Ochrana svařovacího procesu podléhá bezpečnostní normě ČSN 60825.

Druhým podstatným bodem je příprava dílů před samotným procesem a jejich spasování. Laserová technologie je velmi přesná, proto vyžaduje stabilní přípravu a spasování před svařováním.

Rychlost laserového svařování

Zásadním parametrem u laserového svařování je rychlost. Oproti ostatním svařovacím technologiím je tento parametr nejvíce výrazný. Svařovací rychlosti laserovou technologií se pohybují v metrech až desítkách metrů za minutu. Pro základní orientaci lze vycházet z těchto parametrů.

2 kW - 2 mm průvar - 2 m/min

Se zvyšujícím se výkonem lze zvyšovat úměrně rychlost laserového svařování anebo hloubku průvaru. S tenčími materiály lze snižovat potřebný výkon laseru anebo zvyšovat rychlost zpracování. Například 2 mm silnou ocel lze svařovat laserem od 500 W.