CZ ENG

Energetický průmysl

Spojitost mezi energetickým průmyslem a společností Lasertherm je hned v několika oblastech. Jednou z nich jsou povrchové úpravy (kalení, navařování, precipitační vytvrzování a svařování) klíčových komponent přenosových a převodových soustav. Díky tomuto zušlechťování dochází k prodlužování životnosti silně namáhaných lopatek, ložisek nebo několikatunových vřeten. Další spojitost je například ve vyvařování ložiskových pánví. Díky laserové technologii je možné realizovat dříve nepředstavitelné požadavky.

Parní turbíny

Postupné zvyšování parametrů páry u parních turbín klade vysoké nároky na použité materiály a způsoby jejich zpracování. Laserové technologie přináší celou řadu možností pro zvýšení účinnosti a životnosti turbínových soustav a jejich částí. Mezi významné aplikace laserových technologií pro energetiku patří erozní ochrana náběžných hran turbínových lopatek, ať už metodou laserového kalení (v případě kalitelných ocelí), metodou laserového precipitačního vytvrzování (v případě precipitačně vytvrditelných ocelí) nebo metodou laserového navařování (v případě nevytvrditelných ocelí).

Příklady aplikací:

Laserhärtendes Betts

Laserhärtendes Betts

mehr Info
Laserhärtender Lagerbüchsen inklusive der Verzahnung

Laserhärtender Lagerbüchsen inklusive der Verzahnung

mehr Info
Laserhärtender Pinch- und Schnittkanten der Formen

Laserhärtender Pinch- und Schnittkanten der Formen

mehr Info
Laserhärtender Kämme

Laserhärtender Kämme

mehr Info
Laserhärten von Zahnrädern

Laserhärten von Zahnrädern

mehr Info
Laserhärten von Schienenfahrzeugbolzen

Laserhärten von Schienenfahrzeugbolzen

mehr Info

Jaderná energetika

Využití jaderné energie momentálně patří mezi nejperspektivnější způsoby získávání energie.

Nároky jaderné energetiky na korozní, teplotní a radiační odolnost materiálů vytvářejí prostor pro využití moderních způsobů zpracování komponentů pro jaderný průmysl. Mezi zajímavé aplikace laserových technologií pro jaderný průmysl patří příprava niklových ochranných návarů s vysokou korozní a radiační odolností a svařování speciálních austenitických ocelí s vysokým obsahem boru.

Příklady aplikací:

Laserhärtendes Betts

Laserhärtendes Betts

mehr Info
Laserhärtender Lagerbüchsen inklusive der Verzahnung

Laserhärtender Lagerbüchsen inklusive der Verzahnung

mehr Info
Laserhärtender Pinch- und Schnittkanten der Formen

Laserhärtender Pinch- und Schnittkanten der Formen

mehr Info
Laserhärtender Kämme

Laserhärtender Kämme

mehr Info
Laserhärten von Zahnrädern

Laserhärten von Zahnrädern

mehr Info
Laserhärten von Schienenfahrzeugbolzen

Laserhärten von Schienenfahrzeugbolzen

mehr Info

Referenční projekty

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Die angeführten Personaldaten nutzen wir nur zwecks der Bearbeitung und Erledigung des gesendeten Anlasses und für das Zusenden der Antwort oder einer anderen Rückmeldung. Zu diesem Zweck ist die Zustimmung des Datensubjekts nicht erforderlich.